Rekruttering

Ledige stillinger

 

 

 

Aktiv rekrutteringspolitikk

Med ca 140 medarbeidere og de senere års ekspansjon, har vi til stadighet trengt nye medarbeidere. Helgevold har gode opplærings- og oppfølgingsprogrammer og en bedriftskultur preget av åpenhet, god informasjon og sosiale aktiviteter som gir et trivelig miljø.

Behov for økte ressurser til prosjektering og prosjektledelse – Med større omfang av totalentrepriser samt økte krav til prosjektledelse for å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektene, har vi et jevnt behov for mer ressurser. Ingeniørkompetanse sammen med fagbrev som elektriker er vanligvis den beste kombinasjonen. Stor variasjon med hensyn til arbeidsoppgaver i et faglig utviklende og trivelig miljø setter de fleste pris på.

Vi har behov for teknikere med PLS erfaring.

Vi satser på lærlinger – Hvert år tar vi inn 5-10 lærlinger. Dette er hovedrekrutteringsmåten for å få dyktige elektrikere i framtiden.

 

Åpen Søknad til Helgevold Gruppen

Dersom du ønsker å legge inn en generell søknad, samt din cv, kan dette gjøres ved å sende en e-post til kontakt@helgevold.com