Nybygg til Ramirent

Ramirent er en ledende leverandør av utleieutstyr i Norge. De leverer blant annet anleggsmaskiner, byggemaskiner, lifter, heiser, stilas og modulløsninger for å nevne noe. I løpet av desember 2017 flytter de inn i nytt bygg på Norheim på Haugalandet. Her har vi levert elektroinstallasjon, datanettverk og brannvarslingsanlegg.

Det nye bygget har en grunnflate på rundt 680 kvm, som består av topp moderne kontorlokaler, lagerbygg og vaskehall som Ramirent leier til sin drift. Haugaland Handelspark står som utbygger og leier ut lokalene til Ramirent.

Videre er det Castor Entreprenør har vært totalleverandør på prosjektet og Helgevold Gruppen har vært underleverandør av elektroinstallasjon, datanettverk og brannvarsling på prosjektet. Ramirent har et stort uteområde som de disponerer, noe som innebærer en større utvendig installasjon enn det man vanligvis ser på et standard industribygg. Ramirent driver med utleie av utstyr og trenger derfor både 230V og 400V spenning i lagerhallen.

Dette har vært et svært effektivt og vellykket prosjekt hvor vi til enhver tid har hatt 2-3 mann i arbeid i ca. 5 uker. Denne korte byggetiden krever en del i forhold til koordinering mellom de ulike fagene som jobber på bygget. Her har vi kunne benytte vår erfaring fra lignende næringsbygg, som har gjort oss effektive og raske i vår leveranse. Samarbeidet med de øvrige fagene har også gått bra da det er firma vi kjenner og har samarbeidet med før.