Felles drakt for selskapene i Helgevold Gruppen
Selv om både Helgevold Elektro og Aritech vil beholde sin identitet og navn, tar vi på en felles drakt for gruppen i form og farge. Den nye logoen inneholder 9 prikker som vil symbolisere samarbeidet mellom Helgevold og Aritech, samarbeid mellom fag, samarbeid mellom systemer og individer. Vår tidligere logo hadde den røde stikkontakten som kjennemerke, nå falt valget på 9 røde prikker som en slags sammensmeltning av logoene til Helgevold og Aritech, hvor Aritech hadde 9 liggende staver som symbol. Sammensmeltningen med Helgevold ble til røde prikker i ett voksende nettverk. Det er det Helgevold Gruppen skal være i fremtiden;
– et nettverk med dyktige bedrifter og fagpersoner innen tekniske fag.
Prikkene symboliserer samarbeid. De er signaler som sender informasjon mellom menneske, maskin og systemer i et totalteknisk samarbeid.

Stilrent og enkelt
Videre er det stilrene og enkle designet på logoen i tråd med våre verdier om å ha lokal tilknytning og skape tilhørighet til hverandre og selskapet. Vi er jordnære og prater et språk som kunden forstår. Det skal være enkelt å samarbeide med oss. Kvalitet og service er noe som står sentralt hos oss og er nedfelt i kjerneverdien vår; Kundeorientert. Vår fjerde og siste verdi er å være Fremtidsrettet. Dette er nettopp grunnen til at vi gjør disse endringene, vi forbereder oss på fremtiden og legger til rette for å vokse videre.

Rustet for videre vekst
Det vil ikke bli endringer i hvordan vi opererer i markedet per nå. Det er kun ren logoendring og modernisering av vårt brand. Vi har likevel tro på at disse endringene åpner opp for videre vekst og gjør at vi står rustet for kommende endringer og samarbeid innen flere fag.