Karmsund Havn

I høst startet Helgevold Gruppen på et spennende prosjekt i Karmsund Havn på Husøy.
50 meter høye lysmaster skulle heises på plass i den nye container havnen.

Helgevold har i det siste tatt del i et interessant og spennende prosjekt. 50 meter høye lysmaster på over 10 tonn er nå heist på plass på den nye container havnen på Husøy. Hver mast har LED armaturer som yter rundt 750.000 Lumen. Det har vært en krevende jobb med et stort HMS fokus, som er gjennomført uten skader og uhell av noen form.

I tillegg til våre egne folk i Helgevold, så har vi hatt med oss gode leverandører som Vassbakk og Stol, Nordic Crane, og Westcon Løfteteknikk har stilt med klatrelag på tre mann som har entret masten. Skude Industri har vært med på både sammenstillingen og nå montasjen av mastene.

Vi takker for oppdraget!