Installatør Johs. O. Ystanes AS

Helgevold Elektro AS kjøper seg inn i Installatør Johs. O. Ystanes AS, sammen med de ansatte. Bedriften består som et selvstendig selskap, men blir en del av Helgevold Gruppen.

Eierne i Ystanes, Reidar Steingildra og Olav Ystanes ønsker en positiv utvikling av selskapet, og Reidar tok derfor kontakt med Johannes Helgevold. Begge parter er enige om at dette skal bli positivt både for de ansatte og for kundene i distriktet. Avtalen gjelder fra årsskifte.

Ystanes har drevet elektrovirksomhet i Hardanger siden 1972, og har i hovedsak arbeidet på bedrift og privatmarkedet med el. installasjon. Det dukker stadig opp flere reguleringer, og det vil derfor være vanskeligere for mindre bedrifter å følge opp nye krav. Det stilles større krav til spisskompetanse, og digitaliseringa i samfunnet er i full gang. Reidar Steingildra fortsetter som daglig leder og driften vil fortsette videre i det samme lokalet.

Med Helgevold på laget vil en få flere montørressurser i ryggen og mer spisskompetanse på de fleste felt. Helgevold får også med seg 5 dyktige ansatte med i gruppen.

Helgevold Gruppen som har hovedkontor i Sandeid, er i dag lokalisert i totalt 9 kommuner på Haugalandet og Sunnhordland. En av kjerneverdiene til Helgevold er blant annet at vi skal ha lokal tilknytning, som vi nå får i Hardanger.

– Vi mener dette er med å støtte et godt faglig miljø i Hardanger, til det beste for både ansatte, samt eksisterende og nye kunder, er begge parter enige om.

Publisert: 07. desember 2020
Del saken på facebook