Tekniske løsninger

Vi leverer service og vedlikehold til bomstasjoner, veilys og flombelysning rundt om på Haugalandet. Dette er tekniske løsninger som til en hver tid må fungere. Det er viktig for trygg og sikker ferdsel i trafikken og trivselen på aktivitetsanleggene våre.