Vi sørger for at de tekniske løsningene fungerer på veiene våre

Service og vedlikehold

Vi leverer service og vedlikehold til bomstasjoner, veilys og flombelysning rundt om på Haugalandet. Dette er tekniske løsninger som til en hver tid må fungere. Det er viktig for trygg og sikker ferdsel i trafikken og trivselen på aktivitetsanleggene våre.

Kontaktperson


Espen Steinsland
Teamleder proffmarked
Mobil: 970 35 593
espen.steinsland@helgevold.com

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Referanser

  • Renovering i Haraldsgata
    Helgevold har levert 17 gatelys i vaier, stikkontakter for ny julebelysning og 80 uplight fordelt på 40 plantekummer for belysning av trær. En del av gatelysene henger mellom bygningene, men i områder med lave bygninger ble det satt opp master som erstatning for hus. Det ble montert nye styreskap i hvert kvartal. Gårdseiere fikk mulighet … les mer
  • Veglys Ølensvåg
    Helgevold har levert alle veglys langs veien, ved kryss og busslommer, lys i underganger og veilfordelinger. Arbeidet er utført stort sett som prosjektert, med noen endringer underveis, og en del bistand til Risa. Første spadetak på prosjektet ble tatt i 2017, og det hele stod ferdigstilt i 2020. Helgevold kunne starte elektroarbeidet november 2017 med … les mer