HNK AS - Et profesjonelt allianseforetak for totaltekniske entrepriser.

Helgevold Elektro, Nord Rogaland Blikk & Ventilasjon og rørentreprenør Karsten Bjelland. De tre mest markante aktørene innenfor sine fagfelt på Haugalandet.

Den samlede kompetansen er massiv, samarbeidsformen ideell. Totaltekniske løsninger i videste forstand. På skoler, sykehjem, kjøpesentrer, kontor og større industribygg. Eller et landstrømanlegg ved Karmsund havn, om du vil. Brakkerigger på Kårstø i forbindelse med Johan Sverdrup, ny brannstasjonen i Vindafjord, et nytt leilighetskompleks Aksdal, ombygging av et annet i Haugesund. Og slik kunne vi egentlig bare ha fortsatt. Vi snakker om totaltekniske løsninger i alle tenkelige fasetter, med sentralstyrte systemer for energiøkonomisering, sikkerhet og overvåking. Bygg det skal være godt å være i.

Publisert: 16. november 2017
Del saken på facebook