Automasjon

Vi utvikler, tester og installerer komplette systemere for styring og overvåking av ulike typer anlegg. Dette gjør oss til en viktig problemløser for kunder innen industri, næringsliv og kommuner.

Helgevold Gruppen har fagfolk med spesialkompetanse innen automasjonssystemer. Fordi vi samarbeider med kunden hele veien fra planlegging til ferdigstillelse, kommer vi alltid frem til optimale løsninger.

  • Integrerte styringssystemer for oppdrettsanlegg – oksygen, lys, fôring og alarm
  • Overvåkingssystemer for vann og avløp
  • Styringssystemer for minikraftverk
  • Blandeverk for betong
  • Helautomatiske ENØK-installasjoner