Energikomfort har drevet elektrovirksomhet i Skånevik siden 2010, og har i hovedsak arbeidet på privatmarkedet med el. installasjon og varmepumper.

Det dukker stadig opp flere reguleringer, og det vil derfor være vanskeligere for mindre bedrifter å følge opp nye krav. Det stilles større krav til spisskompetanse, og digitaliseringa i samfunnet er i full gang. Frode blir med videre èn dag i uken, da han nå går inn som lærer på Ølen Videregående Skole. Arve Vågen blir ny avdelingsleder for Etne og Skånevik. Driften vil fortsette som før i det samme lokalet i Skånevik sentrum.

Med Helgevold Elektro med på laget vil en få flere montørressurser i ryggen og mer spisskompetanse på de fleste felt. Helgevold får også med seg 6 dyktige ansatte med laget, deriblant Leif Ramstad som har lang fartstid innen landbruksinstallasjoner.

Helgevold Gruppen som har hovedkontor i Sandeid, er i dag lokalisert i totalt 7 kommuner på Haugalandet og Sunnhordland. En av kjerneverdiene til Helgevold er blant annet at vi skal ha lokal tilknytning, som vi nå får i Skånevik.

Et større arbeidsmiljø vil også være interessant for de ansatte, og både Johannes Helgevold og Arve Vågen gleder seg til samarbeidet videre.

– Vi mener dette er med å støtte et godt faglig miljø på indre Haugalandet, til det beste for både ansatte, samt eksisterende og nye kunder, forteller begge to.