En lokal støttespiller

Helgevold Gruppen ønsker å være en bidragsyter i vårt lokalsamfunn der vi har vår virksomhet og aktivitet. Sponsing av barn og unge er, og har lenge vært en viktig del av dette arbeidet. Vi skal bidra til en trygg og god oppvekst, samt skape trygge og gode arbeids- og læreplasser i lokalsamfunnet.

Som hovedregel prioriterer vi lokale lag og foreninger, som tilbyr barne- og ungdomsaktivitet, i tillegg til bredde-nivåer.

Lag og foreninger vi sponser per i dag: