Helgevold Gruppen ekspanderer og satser nå i Sunnhordland

I den senere tid har vi rigget selskapet administrativt for ytterligere vekst. Vi er derfor svært glade for den avtalen vi nå har fått på plass der Helgevold Gruppen går inn på eiersiden i Aritech på Stord.

 

 

Helgevold Gruppen har lenge vært en av de ledende totalleverandørene av elektrotjenester i Vindafjord og på Haugalandet. Vi har en svært god bredde når det gjelder kompetanse innen elektro, automasjon og telekommunikasjon. Blant annet et veldig sterkt automasjonsmiljøet innen styring og overvåking av fiskeoppdrett.

Helgevold gruppen har også god erfaring med å levere totaltekniske pakker i lag med gode samarbeidspartnere på Haugalandet, noe vi ønsker å fortsette med.

Ved å gå inn på eiersiden i Aritech på Stord. får vi tilfang av verdifull kompetanse innen prosjektering og rådgivning, tilgang på nye markeder, og står enda bedre rustet til å ta større prosjekt også utenfor Haugalandet og Vindafjord. Aritech vil bestå som et selvstendig selskap, samtidig som de blir en del av Helgevold Gruppen. Aritech vil dra nytte av våre velutviklede stabsfunksjoner blant annet innen regnskap, timefangst, kvalitetssikrings- og personalsystemer.

Sikrer kompetanse innen et tverrfaglig prosjekterings- og rådgivningsmiljø

Aritech har et sterkt tverrfaglig prosjektering- og rådgivningsmiljø på Stord. I tillegg er målet på sikt å bli en totalleverandør av tekniske tjenester i Sunnhordland. Som et ledd i denne strategien ble Fronta Ventilasjon kjøpt i februar og denne uken ble kjøpekontrakten for Grov Elektro signert. Gjennom Aritech sikrer Helgevold Gruppen seg kompetanse og leveringsevne som gjør selskapet bedre rustet til å levere større prosjekter og styrke sin totaltekniske gjennomføringsevne.

– Ved å slippe Helgevold Elektro inn på eiersiden etablerer vi en allianse der vi sammen skal gjøre hverandre gode, sier Jan Richard Dyrseth i Aritech. I Helgevold gruppen har vi funnet en samarbeidspartner med felles verdier der fokus er på kundene, faget og stolte, kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere.

Publisert: 09. mars 2018
Del saken på facebook