Årets lærebedrift 2017

Lærlingene har alltid vært en betydelig ressurs for Helgevold Gruppen. De utfordrer oss, skjerper oss både faglig og sosialt. Det går begge veier det der, driver oss videre. Lærlingene er fremtiden vår og vi er uhyre stolte av dem. På måten de opptrer, arbeidsmoralen, nysgjerrigheten og vitebegjæret.

I 2017 fikk vi ikke mindre enn 160 søkere fra de videregående skolene i hele regionen. Det er historisk høyt. At vi er blitt en arbeidsplass der så mange søker seg til, tar vi som et godt skussmål for at vi har et miljø der folk trives og lærer noe nytt hver dag. Vi får skryt, og det tar vi til oss, alle som en. Sett i lys av det, så har vi all grunn til å være særdeles optimistiske.

Det å bli kåret til Årets Lærebedrift 2017, henger høyt. Vi er takknemlige, ydmyke og glade. Omdømmet vårt er blitt ytterligere styrket. Det inspirerer oss til å gjøre en enda bedre jobb. For lærlingene våre, for kundene og for alle som jobber sammen for å utvikle dette fantastiske faget videre. Takket være innsatsen fra våre medarbeidere har vi klart å skape et selskap som ligger helt i front.